وبلاگی برای زندگی

اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَّلیُِکَ الفَرَج

وبلاگی برای زندگی

اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَّلیُِکَ الفَرَج

وبلاگی برای زندگی

در نشر مطالب کوشا باشید.
و نظر هم فراموش نشود...
یا علی....التماس دعا

آخرین نظرات

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اشعار زیبای حافظ» ثبت شده است

اگـــــر آن تــــرک شیـــــرازی به دســت آرد دل مــا را
                     
           به خــــال ھنــدویـش بخشـــم سمـــرقند و بخـــارا را


بــده ســـاقی مــی باقی که در جنت نخـواھـی یافت
                                کنــــــار آب رکـــــن آبـــــــاد و گلگشـــــت مصـــــلا را


فغــــان کـاین لولیــان شــوخ شیـرین کــار شھرآشوب
                                چنــان بـردند صبــر از دل کـــه ترکــان خـــوان یغمــا را


ز عشـــق ناتمـــام مـــا جمــال یـار مستغنــی اســت
                                به آب و رنـگ و خـــال و خـط چـه حــاجت روی زیبـا را


من از آن حســن روزافزون که یوسف داشت دانستــم
                                کـــــه عشـــق از پــرده عصمـــت بــرون آرد زلیخــا را


اگــــر دشنــــام فرمـــــایی و گـــر نفـــرین دعــا گویم
                                جـــــواب تلــــــخ میـــزیبــــد لــــب لــعــل شکــرخا را


نصیحــت گـوش کـن جــانا کـه از جــان دوستتـر دارند
                                جــــــوانــان سعـــــادتمنـــــد پنـــــد پیــــــــر دانـــا را

        
حـــدیــث از مطـــرب و مـِـی گــو و راز دھــر کمتر جو

                                کـــه کس نگشود و نگشـــاید به حکمـت این معما را


غـزل گفتی و در سفتی بیـا و خــوش بخــوان حــافظ

                                کـــه بر نظـــــم تو افشــــاند فلک عقــــــد ثـــــریـا را


۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مرداد ۹۴ ، ۱۶:۰۰
محمد صابری

صـــلاح کـــــار کجـــا و مــــن خــــراب کجـــا
                                        ببین تفــــاوت ره کـــز کجـــاست تا به کجــا

دلــم ز صومعـــه بگـــرفت و خرقــه سالوس
                                        کجــاست دیر مغـــان و شـــراب نــاب کجـــا

چــه نسبت است به رندی صلاح و تقــوا را
                                        سمــــاع وعـــظ کجـــــا نغمـــه رباب کجــــا

ز روی دوست دل دشمنــــان چــــه دریــابد
                                        چــراغ مـــرده کجــــا شمــع آفتـــاب کجــــا

چو کحــل بینش ما خـاک آستان شماست
                                        کجــــا رویــم بفــــرما از این جنـــــاب کجـــا

مبین به سیب زنخدان که چاه در راه است
                                        کجــا ھمیروی ای دل بدین شتــــاب کجـــا

بشــد کـــه یاد خوشش باد روزگار وصـــال
                                        خود آن کرشمـه کجـا رفت و آن عتـاب کجـا

قرار و خواب ز حافظ طمع مـدار ای دوست
                                        قـــرار چیست صبوری کـدام و خـواب کجـــا

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۴ ، ۱۳:۰۹
محمد صابری

الا یا ایھـــا الســـــاقی ادر کــأسا و ناولھـــــا

                                           که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلھا


به بوی نافهـــای کاخـــر صبا زان طره بگشاید

                                           ز تاب جعـد مشکینش چه خون افتـاد در دلھا


مرا در منزل جانان چه امن عیش چون ھر دم

                                          جــرس فریــاد میــدارد کــــه بربندید محملھـا

به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغـان گوید

                                         کــه سالک بیخبر نبــود ز راه و رســم منزلھـا

شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین ھــایل

                                         کجــــا داننـد حـــال ما سبکبـــاران ساحلھـــا

ھمه کارم ز خود کامی به بدنامی کشید آخر

                                         نھـــان کی ماند آن رازی کز او سازند محفلھا

حضوری گر ھمیخواھی ازاو غایب مشوحافظ

                                         متــی ما تلق من تھـوی دع الــدنیا و اھملھـا

۱ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مرداد ۹۴ ، ۰۹:۳۳
محمد صابری